JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5346-18

I ett mål om skadestånd har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att behörighet att pröva den talan som förs av bolaget inte finns. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och bolagets talan avvisats

Tillhörande dokument