JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5348-14

I ett mål om skadestånd har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att någon behörighet att pröva den talan som förs i målet inte finns. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och bolagets talan avvisats

Tillhörande dokument