JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6775-14

Med ändring av underinstansernas avgöranden har Mark- och miljööverdomstolen bestämt att del av samfälld mark som tillförts viss fastighet i stället ska tillföras grannfastigheten, vilket båda fastighetsägarna har varit överens om.

Tillhörande dokument