JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6812-13

Omprövning av andelstal för väg enligt 35 § anläggningslagen. Fråga i målet har varit andelstal för fastigheter med avseende på den verksamhet som bedrivs på fastigheterna.

 

 

Tillhörande dokument