JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7234-13

I mål om ersättning vid fastighetsreglering har fastighetsägarna tillerkänts ytterligare ersättning utöver vad lantmäterimyndigheten bestämt.

Tillhörande dokument