JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7365-13

I mål om ledningsrätt för Sydvästlänken har innehavare av befintliga kraftledningar som upplåtits med ledningsrätt eller officialservitut ansetts som känd sakägare i de fall den nya ledningsrätten innebär att den nya ledningen kommer att korsa eller dras nära intill befintlliga ledningar. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen.

 

Tillhörande dokument