JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8792-13

Klagan över domvilla. Lantmäteriet hade i beslut om fastighetsreglering omvandlat avtalsservitut för väg till officialservitut utan att ägare till tjänande fastighet tagits upp som sakägare och inte heller underrättats om ärendet.

Tillhörande dokument