JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9203-13

Fråga i mål om avvisad talan om talan avseende återbetalning av anläggningsavgift enligt 48 a AL kan väckas hos mark- och miljööverdomstol genom återvinning av ansökan om betalningsföreläggande och överlämnande till mark- och miljödomstol.

Tillhörande dokument