JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9619-13

Då fastighetsbildning inom detaljplnelagt område inte får ske i strid mot planen har en ansökan om avstyckning nekats. Avvikelsen har inte ansetts vara en sådan mindre avvikelse som inte motverkar planens syfte och som därför har kunnat godtas.

Tillhörande dokument