JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10121-13

Mark- och miljödomstolen bedömde att en ansökan om anläggande av grundvattenbrunn och uttag ur denna skulle avslås med hänsyn till risken för föroreningar och saltvatteninträngning. Mark- och miljööverdomstolen har meddelat tillstånd.

Tillhörande dokument