JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10143-13

En ansökan om strandskyddsdispens har avvisats eftersom sökanden i Mark- och miljööverdomstolen begärt strandskyddsdispens för annan åtgärd än vad den ursprungliga ansökan avsåg.

Tillhörande dokument