JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10167-13

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att förutsättningar att döma ut ett förelagt vite förelegat.

Tillhörande dokument