JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11012-13

Fråga om fastighetsägares efterbehandlingsansvar enligt 10. kap miljöbalken i ett fall där det inte funnits någon verksamhetsutövare som kunnat göras ansvarig för avhjälpande av föroreningsskada.

Tillhörande dokument