JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11232-13

Särskilda skäl för strandskyddsdispens har saknats för komplementbyggnad,uppförd på mindre ö, eftersom området inte är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

 

Tillhörande dokument