JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11557-13

Fråga om föreläggande att avveckla vilthägn med stöd av 12 kap. 11 § och 26 kap. 9 § miljöbalken är lagligen grundat. Mark- och miljödomstolen har funnit att så är fallet beträffande den del av föreläggandet som avser avveckling av själva vilthägnet, men inte den del som avser åtgärder beträffande de korsningsgrisar som hålls inom vilthägnet.

Tillhörande dokument