JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11644-13

I ett mål om tillsyn har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en åtgärd som innebär en omläggning från skogsmark till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen och att det är den kommunala nämnden som är behörig tillsynsmyndighet.

Tillhörande dokument