JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11799-13

Klaganden har i ett mål om tillstånd till vattenverksamhet (brygganläggning) yrkat inhibition av ett tidigare meddelat föreläggande som innebar att bryggan skulle tas bort. Yrkandet har ansetts inte kunna lagligen bifallas. 

Tillhörande dokument