JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11909-13

Med anledning av de störningar som transporterna till och från täkten medför för närboende har det ansetts motiverat att begränsa det årliga uttaget från täkten. För att ge bolaget ett viss flexiblitet har Mark- och miljööverdomstolen höjt gränsen för det årliga uttaget från 20 000 ton till 35 000 ton.

 

Tillhörande dokument