JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1241-14

Strandskydd. MÖD fann att det inte förelåg särskilda skäl för dispens för att bygga en 11 meter lång skärmvägg vid en badplats.

Tillhörande dokument