JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1280-14

I ett mål om tillstånd till en kommunal vattentäkt har Mark- och miljööverdomstolen vid en prövning enligt 11 kap. 6 § miljöbalken kommit fram till att fördelarna från allmän synpunkt av den sökta verksamheten övervägt de kostnader och olägenheter som är förenade med en ny vattentäkt. Även fråga om rättegångskostnader.

 

Tillhörande dokument