JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1331-13

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att Trafikverket ska utge skadestånd enligt 32 kap. MB för översvämningsskador orsakade av anläggande av vägtrumma och höjning av vägbana.

 

Tillhörande dokument