JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1709-13

En miljönämnd har beslutat att inte utreda en hyresgästs klagomål beträffande buller från angränsande lägenhet. Efter överklagande har länsstyrelsen undanröjt beslutet och visat ärendet¨åter till nämnden för utredning av klagomålet. Fråga om länsstyrelsens beslut gått nämnden emot och sålunda varit överklagbart.

Tillhörande dokument