JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1899-14

Strandskyddsdispens. Bebyggelsen mellan den aktuella fastigheten och strandlinjen har ansetts ha en sådan avskiljande effekt som avses i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Den sökta åtgärden har inte heller ansetts stå i strid med strandskyddets syften. Dispens har därför getts.

 

Tillhörande dokument