JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 195-14

Av mark- och miljödomstolen fastställda villkor angående energihushållning för petrokemisk industri har delvis upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

Tillhörande dokument