JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2257-13

I ett mål som bl.a. rört frågan om dagvatten varit att se som avloppsvatten eller markavvattning har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att länsstyrelsen inte haft anledning att vidta tillsynsåtgärder.

Tillhörande dokument