JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2270-14

VA-mål. MÖD bedömde liksom Va-nämnden att en av kommunen fastställd schablon för beräkning av brukningsavgift var skälig och rättvis.

Tillhörande dokument