JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3019-14

Mark- och miljödomstolen har avvisat talan på grund av rättegångshinder eftersom mark- och miljödomstol inte är behörig att pröva målet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att talan inte borde ha avvisats och återförvisat målet för fortsatt handläggning. Frågan om mark- och miljödomstolen är behörig att pröva en talan ska göras med utgångspunkt i hur käranden angett grunden för din talan.

Tillhörande dokument