JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3753-14

Befintlig utredning har inte ansetts visa att en avloppsanläggning uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en sådan aläggning. Ansökan om att inrätta avloppsanläggningen har därför avslagits.

 

Tillhörande dokument