JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3793-14

Omgrävning av åfåra har ansetts utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet. Länsstyrelsens föreläggande om förbud för planerad åtgärd har stått fast.

Tillhörande dokument