JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 412-14

I mål om tillstånd till avveckling och försegling av bergrum innefattande upphörande av bortledande av grundvatten har kommunens yrkande om bl.a. bestämmande av gränsvärde för bensen i bostäder avslagits.

Tillhörande dokument