JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4155-13

Av mark- och miljödomstolen föreskrivna villkor angående buller och utsläpp till vatten vid byggande av större hamnanläggning har mildrats av Mark- och miljööverdomstolen.

Tillhörande dokument