JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 493-14

Mål om vattenverksamhet avseende bortledande av grundvatten i samband med byggande av tunnel. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett villkor avseende mängder inläckande grundvatten under en byggtid om fem år har kunnat föreskrivas som ett riktvärde. Mark- och miljööverdomstolen har därmed gjort samma bedömning som mark- och miljödomstolen. Även fråga om tid för att framställa anspråk för oförutsedd skada.

Tillhörande dokument