JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4937-14

En ansökan om dispens från 4 §  artskyddsförordningen om förbud mot  att avsiktligt döda och störa fåglar vid uppförande av vindkraftverk  har avvisats av Mark- och miljööverdomstolen. Även fråga om inhämtande av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Tillhörande dokument