JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6482-13

MÖD fann att flytläns med bottenansluten geotextilskärm inte var nödvändig vid mindre omfattande muddringsarbete invid Årsta brygga. Istället föreskrevs ett begränsningsvärde för suspenderande ämnen i vattnet.

Tillhörande dokument