JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6674-14

En höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp med 78 % över en tid om drygt två år har ansetts förenlig med vattentjänstlagens reglering.

Tillhörande dokument