JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6866-13

Fråga om strandskyddsdispens. Särskilda skäl har bedömts föreligga då tomten var ianspråktagen genom åtgärder vidtagna med stöd av tidigare beviljade strandskyddsdispenser.

Tillhörande dokument