JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7307-13/M 11820-13

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits förutsättningar för att meddela tillstånd till gruvverksamhet. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats endast såvitt avser vissa villkor.

Tillhörande dokument