JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7333-13

Villkor för utsläpp av koloxid från fastbränslepanna vid pappersbruk har efter överklagande av bolaget ändrats på så sätt att halten koloxid som bolaget, som månadsmedelvärde, tillåts släppa ut höjts något.


 

Tillhörande dokument