JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7429-13

Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid ett smältverk samt tillstånd att anlägga och driva ett djupt bergförvar för permanent lagring av farligt avfall inklusive kvicksilveravfall. Målet rör bl.a. utsläpp av svavelföreningar till luft och utsläpp av metaller till vatten från smältverket samt fråga om krav på utredning av åtgärder för energieffektivisering i verket. Beträffande underjordsförvaret är det fråga om det nu slutligt ska fastslås vissa krav på bergets egenskaper och vidare vilket krav på utredning som ska ställas beträffande förutsättningarna att begränsa läckage av föroreningar från förvaret.

Tillhörande dokument