JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 75-14

Fråga om villkor i tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Bäckhammars bruk (oblekt sulfatmassa och specialpapper). Domen gäller utsläpp till vatten beträffande dels förekomst av organiska ämnen och metaller, dels temperatur.

Tillhörande dokument