JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7843-13

Villkor i tillstånd till avloppsreningsverk som betjänar kemisk industri. Utsläpp till vatten av TOC, tot-P, BOD och slam. Villkor om utmönstring av farliga kemikalier i verkets kunders produktion lämnades utan bifall.

Tillhörande dokument