JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8124-13

I ett mål om strandskyddsdispens har det inte ansetts finnas särskilda skäl för att ge dispens för anläggande av bollplan och lekplats m.m. inom strandskyddat område.

Tillhörande dokument