JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8353-13

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte krävts strandskyddsdispens för inglasning av en befintlig uteplats.

Tillhörande dokument