JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 840-14

Fråga om tillsyn med anledning av att stenar ska ha lagts ut i en pirformation i vattenområde. Mark- och miljööverdomstolen delar underinstansernas bedömning att det inte är klarlagt vem som lagt dit stenarna och att det därför inte är möjligt att förelägga om rättelse att forsla bort dem.

Tillhörande dokument