JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8525-13

Vid fastställande av slutliga bullervillkor har villkoret upphävts i den del som omfattat bullerbegränsning vid koloniområde, bl.a. eftersom kolonistugor inte bedömts som bostäder.

Tillhörande dokument