JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8612-13

Hovrätten har i likhet med Va-nämnden funnit att klagandena ska betala anläggningsavgift för dagvatten enligt 24-26 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

 

Tillhörande dokument