JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9309-13

Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att markägaren är rätt adressat för tillsynsmyndighetens föreläggande om krav på besiktning och förslag på säkerhetshöjande åtgärder vid en havererad gruvdamm.


 

Tillhörande dokument