JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9743-14

I mål om föreläggande om återställande av åkerholmar och dike har mark- och miljödomstolens återförvisningsbeslut fastställts eftersom ansökan om dispens från biotopskyddet inkom till länsstyrelsen under Mark- och miljööverdomstolens handläggning.

Tillhörande dokument