JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9825-13

Fråga om va-taxa var förenlig med 31 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster dvs. om kostnaderna kan anses vara fördelade på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.  

Tillhörande dokument