JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål: ÖÄ 10784-13

Hovrätten har, vid prövning av skälig arrendeavgift för bostadsarrende, inte funnit skäl att ändra den avgift som arrendenämnden fastställt.

Tillhörande dokument